Vi hjælper dig

Vi samarbejder med en række forsikringsselskaber, så du opnår den bedst mulige hjælp, når uheldet er ude og der er sket skade på din bygning. Vores kompetente projektledere/håndværkstaksatorer besigtiger og opgør skaden og er behjælpelig med kommunikationen med dit forsikringsselskab. Det betyder, at vores erfarne og dygtige håndværkere hurtigt kan udbedre skaden.

1

Anmeld skaden til dit forsikringsselskab. Forsikringsselskabet tager herefter kontakt til os. Vi kontakter dig – ofte indenfor 2 timer – for at aftale en besigtigelse af skaden.

2

Vi sørger for al kommunikation med dit forsikringsselskab, når først skaden er opgjort. Ofte kan vi selv godkende skadesopgørelsen, og dermed kan vi gå i gang med at udbedre din skade umiddelbart efter.

3

Efter opgørelsen udbedrer vores kompetente håndværkere skaden. Deres erfaring indenfor forsikringsskader er stor, og de sætter altid en ære i at overholde indgåede aftaler. Hvis du ønsker at stå for en del af udbedringen selv, så kan det også være en mulighed.

4

Vi afslutter først skaden, når vi er helt færdige, og du er tilfreds. I næsten alle tilfælde afregner vi direkte med forsikringsselskabet, og du skal derfor ikke gøre mere.