Vi hjælper dig

Vi samarbejder med en række forsikringsselskaber så du får den bedste hjælp når der er sket skade på din bygning. Vores kompetente håndværkere opgør skaden og sørger for at blive godkendt af dit forsikringsselskab. Det betyder, at vores erfarne og dygtige håndværkere hurtigt kan udbedre skaden og du kan komme koncentrere dig om noget andet.

1

Anmeld skaden til dit forsikringselskab, som rekvirerer Hartvig Gruppens Forsikringsservice. Vi kontakter dig – ofte indenfor 2 timer – for at aftale en besigtigelse af skaden, når det passer dig.

2

Vi sørger for al kommunikation til dig forsikringsselskab når først skaden er opgjort. Tit kan vi selv godkende skadesopgørelsen, og dermed kan vi gå i gang umildbart efter.

3

Efter opgørelsen udbedre vores kompetente håndværkere skaden. Deres erfaring indenfor forsikringsskader er stor, og de sætter altid en æde i at overholde deres aftaler. Hvis du ønsker at stå for en del af udbedringen selv, så er det også en mulighed.

4

Vi afslutter først skaden når vi er helt færdige og du er tilfreds. I næsten alle tilfælde afregner vi direkte med forsikringsselskabet, og du skal derfor ikke gøre mere.