Samme høje kvalitet – hver gang.

Hos Hartvig Gruppen A/S har vi stor fokus på vores kvalitetssikring.

Vi har integreret kvalitetssikringen i vores it-system, så vi digitalt kan dokumentere vores arbejde og sikre samme høje standard i alle vores projekter. Gennem vores kvalitetssikring sikrer vi også faste procedurer, så vi kan reducere fejl og optimere arbejdsgangene.

Målet med vores kvalitetssikring er at forebygge eventuelle skader og andre utilsigtede svigt. Er kvaliteten af byggeriet i orden, kan parterne undgå omprojektering, udskiftning og udbedring og de deraf følgende ekstraudgifter både under udførelsen, ved afleveringen og i afhjælpningsperioden.